Budowa budynku od podstaw – od projektu do oddania

Izolacja budynku polega na ochronie go przed utratą ciepła oraz hałasem z zewnątrz. Może być utworzona z różnych surowców, takich samych jak wełna mineralna, styropian czy pianka poliuretanowa. Przy użyciu należytej izolacji, budynek jest lepiej zabezpieczony przed chłodem zimą ale również przed upałem latem, co przekłada się na niższe rachunki za ogrzewanie i klimatyzację. Izolacja może być wykonana na rozmaitych stopniach budynku, jak np.: ściany, dach bądź posadzka. Warto rozważyć, że im lepsza izolacja, tym niższe koszty eksploatacji budynku ale również mniejsze emisje CO2 do atmosfery.

Izolacja budynku jest również znacząca dla komfortu akustycznego mieszkańców. Dobra izolacja dźwiękowa pozwala na obniżenie zgiełku dochodzącego z zewnątrz, co jest zwłaszcza istotne w centrach miast albo przy ruchliwych drogach. Izolacja akustyczna może być zrealizowana przykładowo za pośrednictwem szczególnych mat dźwiękochłonnych bądź izolacji akustycznej stosowanej w ścianach.

Istotne jest żeby, izolacja budynku była sporządzona ściśle z bieżącymi statutami i normami. W Polsce obowiązuje postanowienie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które definiuje żądania dotyczące izolacji cieplnej i akustycznej budynków.

Następnym istotnym krokiem izolacji budynku jest osłona przed wilgotnością oraz powstawaniem grzybów i pleśni. Wilgotność może rodzić uszkodzenie budowy budynku a także ujemnie oddziaływać na zdrowie mieszkańców. Ażeby uniknąć tego typu problemów, należy dobrze izolować fundamenty, ściany piwniczne ale również stropodachy.

Izolacja budynku również ma wpływ na efektywność energetyczną budynku. Budynki przyzwoicie zaizolowane umożliwiają na zredukowanie zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych. Wskazane jest zwrócić uwagę na to, że podwyższenie efektywności energetycznej budynku to nie jedynie korzyści dla otoczenia, lecz dodatkowo dla portfela lokatorów.

Jednym z najważniejszych składników izolacji budynku jest izolacja termiczna. Izolacja cieplna pozwala na protekcję przed stratą ciepła z budynku do otoczenia. Dzięki temu, mieszkańcy mogą cieszyć się odpowiednią temperaturą wewnątrz budynku przy niższych wydatkach nagrzewania. Izolacja cieplna może być skonstruowana na przykład za pomocą wełny mineralnej, styropianu bądź pianki poliuretanowej.

Izolacja cieplna może być wykonana na przeróżnych poziomach budynku, takich samych jak: ściany, dach lub posadzka. W przypadku ścian zewnętrznych, znaczące jest ażeby izolacja była utworzona stosownie grubo i poprawnie zamontowana. W wypadku dachu, izolacja powinna być stworzona na całkowitej przestrzeni, również na ukosach i okapach.

Warto rozważyć, że izolacja cieplna ma także korzystny wpływ na skuteczność energetyczną budynku, pozwala na zmniejszenie zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych. W Polsce obowiązuje regulacja Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny współgrać budynki i ich położenie, które określa wymagania dotyczące izolacji cieplnej budynków.

Reasumując powinno się zaakcentować, że izolacja budynku jest jednym z najlepszych elementów wpływających na wygodę i bezpieczeństwo domowników. Z tej przyczyny należałoby przeznaczyć właściwą uwagę na izolację już na etapie projektowania i budowy budynku, ażeby cieszyć się komfortem i oszczędnościami w późniejszym czasie.