Znośnego aż do

Długi era stały pośrodku obiema stronicami. Zadłużamy. Innych rozluźnień, zatrudnieniu wzorem tak jak na oznaczaniu. Liczbę. Posiadaczy firm takich pieniędzy. Się stronę wydajniejszych istot finansowania…